Beton Kesme Ve Yöntemleri

Günümüz dünyasında özellikle beton yapılarda, beton duvar ya da beton döşemelerin kesimi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç çeşitli sebeplerle olmakla birlikte sıklıkla projelendirme veyahut uygulama sırasında unutulan ya da aktif şekilde uygulanmayan yapılarda olmaktadır. Ek kapı, tesisat, havalandırma boşlukları, pencere gibi çeşitli yapıların kesme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun için en uygun beton kesme makinesi belirlenmekte ve daha sonra makine ile kesim yapılmaktadır.

 

Kesim Öncesinde Bilinmesi Gerekenler

Gelişmiş olan yapıların beton dökümleri esnasında yapının içinde özellikle küçük çaplı gedikler için kalıp hazırlama uygulaması daha üzün sürebilmektedir. Bundan dolayı tek parça olarak beton dökümü gerçekleşmektedir. Sonraki uygulama evresi için betondan gerekli alanlar kesilmekte ve ihtiyaç duyulan kesit boşluklar yaratılmaktadır. Bunlara ek olarak pek çok şahsi ve tasarımsal istekler için de beton kesme uygulaması yapılmaktadır. Ancak bu işlem alanında uzman kişiler ve uygun ekipmanlarla yapılmaktadır. Böylece olası tehlikelerin önüne geçmiş olunmaktadır.

 

Hangi Sebeple ile Beton Kesme İşlemi Yapılmaktadır?

Günümüz yapılarında ihtiyaçların yanında sadece dekoratif amaçla da kesme işlemi gerçekleşmektedir. Buna rağmen en çok gereklilik arz eden beton kesme gereklilikleri ve ihtiyaçları:

-Mimari dokuda değişiklik ve restore uygulaması için beton kesme uygulanmaktadır.

-İlgili alanlarda su kanalı ya da kanalları açabilmek için döşeme beton ya da şap kesimi yapılmaktadır.

-İnşaat alanında izinli şantiye bölgesinden taşmalar olması halinde taşan bölümlerin kesilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu alanlar balkon, kaçak kat gibi yerler olabilir.

-Yangın yanı sıra diğer tesisatlar bacaları için beton kesme yapılmaktadır.

-İlgili yapı içinde havalandırma alanlarının açılması amacıyla beton kesme uygulanmaktadır.

-Kullanılan teçhizat, makine, açılacak silo gibi tek tabya yüksekliğine sığdırılması zor olan ya da mümkün olmayan ekipmanlar için ihtiyaç duyulan yerlerin açılması amacıyla yapılmaktadır.

-İlgili yapıda parapet ya da istinat duvarı gibi beton içermekte olan duvarların kısa hale getirilmesi ya da tamamıyla kesilip kaldırılması işlemi için beton kesme olmaktadır.

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beton kesmenin uygulaması kendi alanından çok başka amaçlar ile çok başka alanlarda uygulanmak istenebilmektedir. Beton kesim aşamasında dikkat isteyen en önemli nokta uygun yöntemin belirlenmesi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle kesim ve çıkarım noktası kritik olmaktadır. Uygun yöntemin ortaya çıkartılması zamandan da kesim işinin uygulayan şirket için harcanan maliyetten de tasarruf elde edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında gereksiz kesim işlemi olmaması bölgenin etrafına da zarar verilmemesini sağlar. Bu iş, alanında uzman firmalarca akredite ekip ve kalitesi yüksek ekipman ile uygulanması gereken riskli ve tehlikeli bir iştir. Kesim yapılmadan önce yapıya en uygun ekipmanların ve uzman ekip oluşturulmaktadır. Aksi takdirde istenmeyen kazalar olabilmekte ve yapı da zarar görmektedir. Bu zararla geri dönüşü mümkün olmayan boyutlara da ulaşabilmektedir.

 

Kesim Yapılacak Alan

Öncelikle kesim yapılacak alanın yüzeyi analiz edilmektedir. Ardından en uygun beton kesme seçeneği belirlenerek işlem gerçekleştirilmektedir. En çok tercih edilmekte olan beton kesme yöntemleri:

-Tel ile beton kesme

-Derz ile beton kesme

-Karot ile beton kesme

-Hidrolik ile beton kesme şeklinde sıralanmaktadır.

Her kesme yönteminde hem avantaj hem de dezavantaj bulunmaktadır. Bu durum ilgili alana bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun bazen tek bir yöntem ile kesim işlemini gerçekleştirmek yeterli olmaktadır. Bundan dolayı kesimden önce kesimi düşünülen beton duvar veya beton döşeme ile ilgili bilgi talep edilmektedir. Elde edilen bilgiye göre yöntem seçilmekte ve işlem uygulanmaktadır.

 

Sıklıkla Tercih Edilen Yöntemler

Beton döşeme kesiminde sıklıkla ders ile beton kesme veya hidrolik beton kesme yöntemleri tercih edilmektedir. Derz kesme makinesi maksimum 40 cm derinliğe kadar döşemeleri kesebilmektedir. Diğer yandan hidrolik kesme makinesi 60 cm derinliğe kadar döşemeleri kesme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Bunların dışında daha fazla derinliği olan beton duvarların kesim uygulamasını karot kesme veya tel ile beton kesme ile gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

 

Kesilecek Alanın Bilgisi

Ankara içinde beton duvarların kesilmesi için, kesilecek yüzey alan fazla ise hidrolik kesme makineleri kullanılmaktadır. Eğer kesim alanı az ise karot ile kesme işlemi uygulanmaktadır. Bu alana örnek olarak havalandırma boşluğu verilebilmektedir. Hidrolik beton kesme işlemi sırasında, kesici olan kafa bir yay üstünde harekette bulunmaktadır. Bu ray kesim yapılacak bölgede paralel biçimde kesilecek yüzeye entegre edilmesi gerektiğinden yüksek alanlarda ilave ekipmana ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunlar vinç, platform şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hidrolik beton kesme yönteminden diğerlerinden farklı olarak süreç biraz daha uzun sürebilmektedir. Buna karşın kesim sırasından herhangi bir müdahaleye gerek olmadığından beton kesimi daha hızlı gerçekleşmektedir.

 

Derz Kesme

Derz, tanım olarak yapı malzemelerinin aralarında kalan boşluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birbirinden farklı genleşmelerden dolayı oluşması muhtemel hasarları önleyebilmek için bırakılan boşluk olarak bilinmektedir. Yan yana olan ve birbirinden bağımsız yapılar arasında meydana getirilen boşluğa dilatasyon derz denmektedir. Derz kesme makinesi bir zeminin üzerinde motor koyulması ve elmaslı testere entegre edilerek beton ve asfalt kesmeyi sağlayan makine olmaktadır. Bu makineler derz dolgusu adına kesim yapmanın yanında 50 cm beton kalınlığına kadar kesme işlemini gerçekleştirmektedir.

 

Hidrolik Kesme

İnşaatların oldukça ayrıntılı kesimlerine uygun olarak iç ve dış mimaride kullanılması planlanan yapılarda kesme işlemi uygulanmaktadır. Bu kesme işleminde en tercih edilir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Buradaki ana faktör makinenin kullanım kolaylığı sunuyor olmasıdır. Yine de ne kadar pratik olursa olsun bu makinenin rastgele kullanılması tavsiye edilmemektedir. Güvenlik amacıyla bir usta ya da uzman tarafından kullanılması gerekmektedir. Bu kesim işleminden önce kesilecek alan ölçülmekte ve sonuç olarak belirlenmektedir. Daha sonra ray sistemi yardımı ile kesilecek bölge ayrıntılı şekilde kesilerek kesim işlemi tamamlanmaktadır.

 

Karot ile Kesme

Bu kesme işlemi karot makinesi ile uygulanmaktadır. Karot beton kesmede q20-q600 arası 600 cm derinlikte 45 ile 90 derece açı ile kesme olmaktadır. Bu kesim sırasında titreşim olmamakta, beton yapıya herhangi bir zarar verilmemektedir. Bu şekilde her çapta karot kesme işlemi yapılmaktadır. Karot ile kesme işlemi hidrolik raylı beton kesme, derz kesme makineleri ve halat ile elmaslı kesme işlemlerinin kesin çözüm olmadığı durumlarda etkin olmaktadır. Beton kalınlığı sınırı olarak 660 cm kalınlığa kadar çürütmeye dayalı işlem uygulanmaktadır.

 

Tel ile Kesme

Tel ile beton kesme işlemi taşıyıcı sistemlerde ve blok şeklinde olan betonlarda teller kullanılarak gerçekleştirilen bir işlem olmaktadır. Uygulanması bakımından özel bir sistemdir. Hidrolik üniteden gücünü almaktadır. Gerekli aparatların entegre edilmesi ile beton kütle etrafında dönmekte olan tel ile kesim sağlanmaktadır. Burada kesim elmas kesicilerden oluşan tel ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile istenilen gibi pürüzsüz bir biçimde kesim işlemi olmaktadır. Genel olarak hafriyatla veya toprakla kapalı olan beton blokların kesiminde tercih edilmektedir. Beton kesme yöntemleri içinde teknolojik olarak en gelişmiş ürün durumunda bulunmaktadır. Bu haliyle sistem, yüksek değerlerde kesme derinliğine ulaşmayı başarmaktadır. Ayrıca sessiz ve hızlı olma gibi işlevleri bulunmaktadır, su altında da çalışmaktadır.