Poliüretan Enjeksiyon

Uygulanan yerde çatlak vb. yarıkları doldurarak su sızıntısını kesen, su ile teması sonucu şişme gösteren, su yalıtım/izolasyonlarında uygulanan poliüretan maddeye poliüretan enjeksiyon denir. Polimer madde ile geliştirilmiştir. Karbamat bağlantılarıyla birleştirilmiş olan, organik üniteler zincirinden oluşur. Kullanılacak enjeksiyon maddenin yapıştırma özelliği bulunmamaktadır. Yardımcı ürünlerle kullanılır ve kuru yüzeylere de uygulanabilir. Yapısal güçlendirmeyi hedefler. Poliüretan ısı, ses ve su yalıtımında çok başarılıdır. Birçok kullanım alanına sahip olan bir köpük türüdür. Bu kullanım alanlarından bazıları; Isı ve ses yalıtımı, mobilya, çatlak ve boşlukların doldurulması, çatı ısı yalıtımlarıdır. Sahip olduğu özelliklerden ötürü en çok kullanılan poliüretan malzemesi prepolimerdir. Su yalıtımında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

 

Poliüretan Enjeksiyon Sistemi

Yeraltı yapılarında; su sızıntısının tamamen kalıcı olarak sonlandırılması amaç edinerek kalıcı ve uzun süreli işler için, özellikle yer altı projelerinde oldukça fazla tercih edilen, esnek yapıdaki su ile teması sonucu hızla reaksiyon gösteren kapalı hücre yapısındaki su izolasyon köpüklerinin oluşturduğu sisteme Poliüretan enjeksiyon sistemi denir. Kesin çözümler veren etkili ve garantili bir uygulamadır. Su kaçağı negatif yönden olmaktadır.

 

Poliüretan Enjeksiyon Sistemlerinin Özellikleri

Uygun yere poliüretan enjeksiyon enjekte edildikten sonra, su ile tepkimesi sonucu kısa süre içinde homojen olarak yavaşça şişmektedir. Genel olarak sıvı ve daha yoğun enjeksiyon olmak üzere iki bileşenden oluşurken, tek kompenat haline dönüştürülerek de kullanılabilir. Sıvı haldedir ve yarıkları doldurur. Sıvı haline karşın, suyla temasında yaklaşık olarak 15 kat daha fazla genleşme gösterir. Tepkime hızını arttırmak için (bu aynı zamanda köpük oluşumunu arttırmak demektir) reçine karışımını çoğaltma işlemi yapılır ve uygulanır. Esnek yapıdadır.

 

Poliüretan Enjeksiyon Sistemlerinin Kullanım Amaçları

Teknoloji ile uyumlu olan koşulları sayesinde yüksek derecede verim alınan poliüretan enjeksiyon sistemleri, kalıcılığı ve dayanıklılığı sebebi ile günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Bu sistem; polimer yapı ile bütünleşmesiyle yeraltı sularını, tersi yönden gelen suyu kesmesi için bodrum, sığınak vb. tip alanlarda kullanılmaktadır. Uygulamalar profesyonel mühendisler tarafından yapılmaktadır. Amaç, basınçlı suyu durdurmaktadır. Genellikle hidroelektrik santral projelerinde, arıtma tesislerinde ve barajlarda kullanılmaktadır. Su sızıntılarını önlemek için otopark, bodrum kat gibi yapılarda soğuk derz kısımlarda kullanılabilir. Zemin üzerindeki büyük yapıların yarıklarında veya kazı sırasındaki basınçlı suyun kesilmesinde, kimyasallarla poliüretan enjeksiyon uygulaması ile yapılara gelen su uzaklaştırılarak gerçekleştirilmektedir.

 

Poliüretan Enjeksiyon Sistemlerinin Kullanım Alanları

Kuru ve ıslak çatlaklar, statik ve dinamik çatlaklar, sıvılardaki kılcal çatlaklar, taşıyıcı yapıda bulunan çatlaklar, taşıyıcı yapıda bulunmayan çatlaklar olarak sıralayabileceğimiz çatlak türleri uygulamanın kapsamında giren çatlaklar şeklinde sıralanabilmektedir.

Taşıyıcıların hasar gördüğü, tahrip olduğu ya da işlevini yitirdiği zamanlarda yapısal güçlendirme için enjeksiyon işlemleri tercih edilir. Bu işlemlerde kuru çatlaklar onarılıp, yapı güçlendirilir.

 

Poliüretan Nasıl Uygulanır?

Beton yüzeylere uygulanır ve su yalıtımlarında kullanılır. İçerden dışarıya su sızıntıları ya da dışarıdan içeriye su girişleri önlenir. Basınçlı kompresörler ile betona takribi eşit oranda ortalama 30 cm aralıklarla ve 45 derecelik açıyla dübellerin çakılması için delikler açılır ve bu deliklere hava verilerek içindeki tozdan arındırılır. Sızdırmazlık contalar sağlam olacak şekilde sıkılır.

Daha sonra basınçlı olacak şekilde ve diğer dübel deliklerinden gelene kadar; su miktarına ve işe göre seçilen kimyasal reçine (poliüretan vb. tek/veya çift komponentli ürüne göre) özel reçine enjeksiyon pompalarıyla yani seçime göre belirlenen özel poliüretan ile enjekte edilmeye başlar. Zemin için çok ince viskoziteli ve şişmeyen ürünler kullanılır. Reaksiyonun başlama zamanı su ile poliüretan etkileşiminden sonra 30 saniye olup, şişme zamanı ise 60 saniyedir. Homojen ve yavaş bir şekilde şişme olur. Kendi kapasitesinin 30-40 katı kadar şiştikten sonra suyu dışarı atar. Su sızıntısı olan bütün kılcal damarları kalıcı olarak tıkar.

Tüm bu işlemler için ilk olarak su kaçağını keşfinin yapılması gerekmekte olup, öncelikle su sızıntılarının kaynağının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra profesyonel mühendisler tarafından uygun ürün ve doğru sistem ile yalıtım işlemi başlatılır. Suyun çok ince çatlaklarda bile yürüyebilmesi hatta yeni çatlakları oluşturabilmesi nedeni ile uygulamaların birincil işlem ile tamamlanması beklenemez. İkincil hatta üçüncül uygulama gerektiren uygulamalar olabilir.

İzolasyonu tam yapılmayan asansör kuyuları bu uygulamanın kullanım alanlarından biridir. Eksik izolasyona sahip asansör kuyularında, çukurlarından yukarı doğru mevcut olan su sızıntıları sıklık ile görülen bir durumdur. Uygulanan yöntemin genel adı da olan poliüretan enjeksiyon ürün ile su yalıtımı yapılarak önlenebilecek bir durumdur. %99 oranında çözüm verir.

Suya bariyer olma yöntemi, poliüretan enjeksiyon sistemlerinde uygulanan yöntemlerin başında yer almakta olup, su sızıntısını ters yöne itme anlamına gelmektedir. Negatif yönde yapılır. Amaç, su sızıntısı mevcut olan kısma pozitif taraftan işlem uygulanamayacak olmasıdır. Su kaçaklarını önlemek zor bir durumdur ve önlemek için yalıtım kuvvetlendirilmedir. Betonlar da yalıtım zemin üzerinden yapılmaktadır. Çünkü beton zeminin altından yalıtım yapmak oldukça zordur.

 

Poliüretan Sprey Uygulamasının Alanları

Poliüretan sprey uygulama alanları çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Hemen hemen her sektörde tercih edilir. Çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılır. İzolasyon ve yalıtım ihtiyacının olduğu her alanda kullanıma uygundur. Nakliye sektörü, ambalajlama vb. gibi birçok alanda tercih edilmektedir. Bu sektörlerden bazıları; yapı ve inşaat sektörü, ayakkabı üretimi, mobilya sektörü, alet üretim sektörü, tekstil, makine ve elektronik cihaz üretimleridir.

Poliüretan sprey soğuk hava depolarında, çatılar ve tavan araları, inşaat ve yapıların izolasyon sistemlerinde, İnşaat temelleri ve bodrumlarda, dış cephe izolasyonunda, pencere eğimlerinde, su basma riski yüksek yerden alçak bölmelerde, katlar arasında bulunan örtüşme alanlarında, balkon ve kapılarda, garajlarda, boru ve kanal gibi bölmelerde, konteyner taşıyıcı ve barakalarda, bot/ yat/tekne gibi sıvı izolasyonu gereken araçlarda, araç kasaları ya da römorklarda kullanılmaktadır. Yüzeyin eğilimli, düz, yamuk vb. durumlarda olması bu işlemler sırasındaki etkisini azaltmamaktadır.

Isı, ses ve sıvı yalıtımları konusunda oldukça etkili olan ve en yüksek yalıtımı en az katma ile sağlayan bu ürünün pek çok kullanım alanı olmasına rağmen çoğunlukla yapı ve inşaat alanında kullanılır. Dünyada en çok kullanılan izolasyon malzemesidir.

 

Poliüretan Enjeksiyonun Önemi

Yapının ömrünü uzamasını sağlarken, yapının temelindeki demirlerin korozyona uğramasını önler. Ankara betonarme yapıların depreme karşı olan dayanıklılığını artırır ve kısa süre içinde uygulanır. Yüksek verimlilik verirken, yapı içerisinde nem, kötü koku ve rutubetin oluşmasını engeller.

 

Poliüretan Enjeksiyon Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaçak kaynağının, beton yapısının özelliklerinin keşfinin doğru yapılması gerekir. Poliüretan enjeksiyon ürün seçimi ve işlem metodu seçimi çok önemlidir. Seçimi yapılacak olan poliüretan enjeksiyon ürünün tepkime süresini ve uygulama basıncını kaçak suyunun basıncı belirler. Yüksek basınca sahip su mevcut ise; hızlı tepkime veren poliüretan enjeksiyon ürünleri uygulanmalıdır. Bu işlemler, yüksek basınçta makine basıncı desteği ile uygulanmalıdır. Yapının olduğu yerdeki eğim, suyun akış yönü ile ilgili bilgi almamızı sağlarken, yatay eksendeki poliüretan yön ve başlangıç noktası ile ilgili karar verilmesini sağlar.

Kaçağın geldiği çatlak genişliği ve debisi, seçilecek olan poliüretan enjeksiyon ürününün viskozitesi hakkında ve paker sisteminin seçilmesi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Eğer kılcal çatlak mevcut ise; viskozitesi düşük olan ürün seçilir.

 

Fiyatlandırma İşlemi

Poliüretan enjeksiyon, fiyatlandırması yapılırken, uygulanacak alanın koşullarına bakılarak kullanılacak sarfiyat ortalaması belirlenir. Bu sebep ile fiyatlandırmada değişiklikler görülmesi muhtemeldir. Uygulama yapılacak alanın keşfi ve doğru ürün seçimi için destek alınılabilir. Bu işlemlerde zemin keşfi çok önemlidir